Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti 3.MO SDČR   p.s.Kladno za rok 2016

     Obsah:                        

       1.Úvodní slovo

    2.Poslání a cíle

    3.Zpráva o činnosti

    4.Naši členové, lidé ve vedení           

     5.Plány na rok 2017

    6.Na závěr

1.Úvodní slovo

Milí přátelé

Již je to 8 let, kdy byla naše  organizace založena předsedkyní KR Hanou Němcovou. V současné době žije  bohatým životem.Podle výsledků vyplývající z ankety, která proběhla v minulém roce, zazněla sice slova chvály a spokojenosti členů s náplní práce organizace, ale byly i připomínky ohledně uspokojení co největší skupiny členů na společných zejména autobusových zájezdech. Budeme se snažit rozložením těchto aktivit uspokojit všechny zájemce.Nejvíc se těší oblibě právě výlety autobusem,pobytové zájezdy a turistika .

2.Poslání a cíle

Náš občanské pobočný spolek SDČR je součástí celostátního Svazu důchodců zapsaného spolku, které vzniklo před 26 lety a my jsme již 3. organizace na Kladně. Naším cílem jsou zejména poznávací, kulturní a turistické aktivity, do kterých by se členové důchodového věku zapojili a vyplnili by smysluplně ve společnosti svých vrstevníků svůj čas. Účast na všech akcích je dobrovolná a máme vždy velkou radost, když se nás někde sejde větší počet. Naším posláním je naplnění hesla SDČR : „Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám.“

3. Zpráva o činnosti

Každý měsíc vychází náš Zpravodaj akcí, kde jsou uvedeny v časovém pořadí akce, které budou v daném měsíci probíhat. Zároveň jsou tam udány i nejzákladnější údaje o odjezdech. Informace jsou i na webových stránkách, takže naše organizace se prezentuje  svou bohatou činností i na internetu. Členové si díky našemu dokumentaristovi mohou prohlédnout i foto z akcí. Zde bych chtěla připomenout, že zájem o informovanost daleko převyšuje počet zájemců o účast na konkrétních akcích, které jsou nabízeny, proto byl změněn systém distribuce Zpravodaje. Tradičně jsou nejvíce oblíbené autobusové a pobytové zájezdy, kterých bylo letos sedm díky dotaci Magistrátu města Kladna a dva pobytové –Lučany a Jetřichovice. Spolupracujeme i s ostatními organizacemi SDČR v Kladně. Celkem bylo členům nabídnuto v roce 2016 - 69 akcí

V uplynulém roce jsme navštívili zájezdovým autobusem tato místa,

Křivoklát-lesnické centrum,zámek Dětenice a Staré Hrady, Kuks a Hrádek u Nechanic, Litomyšl a Mariánskou Týnici s Krakovcem a s klášterem Plasy V průběhu roku jsme se kromě turistiky zaměřili na doplňkové aktivity

 

ü komentované procházky po zajímavostech našeho hlavního města , Libušínské hradiště s průvodkyní, „Praha renesanční“ s průvodkyní

ü přednášky ve Sládečkově muzeu

ü návštěvy výstav-např.

ü Hlavní náplní našeho sdružení

    je turistika a výlety. Využíváme ve značné míře hromadnou dopravu a tak

            jen namátkou vyjmenuji, kam jsme se v roce 2016 podívali:

ü časté vycházky do okolí Kladna /Záplavy, Doberská horka,Libušín,Jinčov atd./

ü návštěva Lidic se zasazením věnovaných růží- nahrazení poškozených,

ü prohlídka města Roudnice nad Labem

ü realizace akce Za Kladno čistější

    Tradice

ü Náš klub má  své tradice - silvestrovský pochod, kterého se letos zúčastnilo asi 30 lidí proběhl ve dvou skupinách s různou trasou,úklidová akce Za Kladno čistější /18 účastníků/

           Spolupracovali jsme s těmito subjekty

ü Magistrát města Kladna-finanční podpora našeho sdružení. Mnoho členů se zapojilo do integrovaných akcí SAMK pro seniory podporovaných Magistrátem-cvičení seniorů, plavání, jóga, zájmová a kulturní činnost

ü KR SDČR Středočes.kraje pod vedením pí Němcové-zúčastnili jsme se akce oslavy Dne seniorů

ü předsedkyně KR Hana Němcová nás také často informuje o výhodných divadelních představeních pražských scén.

ü KRS v čele s jeho předsedou p. M.Vajsem- oslava Dne seniorů a společný výlet všech organizací sdružených v KRS  do Norimberka.

ü ČsOL-společenský večer

ü Diabetici-nabídka společných zájezdů

ü  Městská Policie – besedy, akce v sítenském údolí

ü besídky ve stacionáři Zvonek a v MŠ Velké Přítočno-babička čte pohádku

ü 1. MO SDČR – nabídka společných zájezdů

ü Sládečkovo muzeum - přednášky a výstavy

ü  dlouhodobě  spolupracujeme s Kruhem přátel historické vlastivědy-Poklona historické Praze  s  Dr Bartoněm – Pocta velikánům v červnu, vycházka na Karlův most, Občanské sdružení Halda – účast na jejich akcích

ü Středisko kompletní sociální péče Fontána-umožňuje naše výborové schůzky, účast na jejich akcí .

ü Navštívili nás zajímaví lidé – pí Havlůjová,

ü  Nebyli jsme  úspěšní ve všem. Mrzí mě pasivita velké části členů, jejichž celá činnost spočívá v návštěvě besed 1x měsíčně někdy i vzájemné málo vstřícné jednání mezi členy Klubu. Ráda bych, abyste se více zúčastnili našich společných akcí. Zapojte se aktivně do činnosti, přijďte i vy mezi nás a poznejte kouzlo společných výletů. Přesto se objevují lidé, kteří  oproti jiným letům dokážou uspořádat akci pro ostatní-např. pí Kučerová návštěva Senátu a Galerie –Slovanská epopej.

           4.Vedení naší organizace:

           K 31.12.2016 má naše organizace 192 platícich  členů .

           Vedení:

         Hana Wolfová    - předsedkyně

         Zora Karausová – místopředsedkyně a jednatelka

         Pavla Zajícová  – pokladní

         Členové výboru:

        Rudolf Wolf-fotodokumentarista

        Jana Švábová

        Jaroslava Flégelová

        Marie Pokorná

        Marie Hejduková

       Jana Procházková

       Anna Svitáková

       Revizní komise:

       Cyril Hulín, Věra Sudíková ,Marcela Möstlová,

 

 

 

 

 

5. Plány na rok 2017

V letošním roce 2017 budeme směrovat naše aktivity opět k poznávání a kulturnímu vyžití. Prostřednictvím výletů a setkávání se zajímavými lidmi se budeme snažit o aktivizaci více členů. Byla bych  velmi ráda, kdyby někdo založil jakýkoli další zájmový kroužek. Bylo by to obohacení činnosti naší organizace.

Projekt práce na letošní rok pod názvem ,,Přátelstvím , pohybem a poznáváním ke zdravému stylu života“  je  příloha č.1.

6.  Závěr

Na závěr bych chtěla všem, kteří se aktivně podíleli na bohaté činnosti naší organizace i jejím chodu poděkovat za jejich obětavou práci. K tomu Vám všem přeji do nového roku hodně zdraví a elánu.

Zpracovaly :    Hana Wolfová, Zora Karausová

                       Pavla Zajícová

                       Pí Sudíková