Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.sjezd SDČR v Praze 5.11.2014

2. 12. 2014

9. sjezd SDČR 5.11.2014 v Praze

 

Od jara se všechny organizace SDČR  připravovaly na 9.sjezd  konaný 5.11.2014 v Praze. Probíhaly výroční schůze a krajské konference. Veškerá tato aktivita směřovala ke zvolení delegátů z jednotlivých organizací a tito se sešli v počtu 91,2% pozvaných účastníků, aby si vyměnili své zkušenosti. Avšak hlavním cílem sjezdu bylo schválení nových Stanov, aby byly v souladu s Novým občanským zákoníkem. Podle NOZ bude naše sdružení fungovat jako spolek a všechny organizace musí provést kroky k tomu, aby u registračního soudu byla tato změna potvrzena.

Pokud se týká vlastního jednání sjezdu, probíhal pod záštitou pana RNDr. Tomáše Hudečka, dosluhujícího pražského primátora a konal se ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. města Prahy na Mariánském náměstí za jeho účasti. Zpočátku vedl jednání p. F. Prášek a v druhé polovině p. Vodák Prostředí bylo příjemné, jednání probíhalo důstojně a věcně. Po zahájení , schválení programu jednání a volbě mandátové, volební a návrhové komise vystoupili  zpěváci lidového souboru z Břeclavi v krojích pro zpestření jednání.  Poté přednesl zprávu o činnosti  předseda SDČR p.Ing. Pospíšil. Předseda Ústřední kontrolní a revizní komise p. Kalábek podal zprávu o hospodaření SDČR.

Další časový úsek jednání byl vyhrazen vystoupení hostů – nezávislý senátor p. J.Veleba  po své zdravici sjezdu upozornil na podpisovou akci Braň si svého prezidenta. Místopředseda KSČM Dolejš hovořil o nutnosti důstojného stáří všech seniorů. Dále dostal slovo p. Lipjanský, předseda Slovenského svazu důchodců, který se mohl pochlubit úspěchem při vyjednávání slev na slovenských železničních tratích – od 17.listopadu mohou důchodci na Slovensku jezdit zdarma. Předseda Rady seniorů p. Ing Pernes tradičně zaměřil svůj projev na statistiku týkající se zejména valorizace důchodů za posledních několik let. Závěr bloku věnovaném vystoupení  hostů patřil vicepresidentovi EURAGU p.Vajsovi a Ing Tarabovi ze Sdružení nájemníků. Zprostředkovanou zdravici za p.ministra zdravotnictví přednesl p. Prášek.

Po volbě Ústřední rady SDČR a členů ÚKRK byla přestávka na občerstvení, kterou mnozí využili k vzájemnému sdílení svých zkušeností s prací ve svých organizacích.

Po přestávce byl sdělen výsledek rychlého jednání ÚR SDČR. Někteří členové zejména zástupci Středočeského kraje nebyli spokojeni s tím, že do ÚR nebyla zvolena ani jedna žena. Vyústěním bylo zakotvení  požadavku  o jejím rozšíření na 3 místopředsedy (z toho jedna žena),  který byl schválen a bude zapracován do nových Stanov.  Po diskusních příspěvcích týkající se např. nutnosti schválení případného zvýšení příspěvků přímo nejvyšším orgánem tedy sjezdem, představení některých organizací prezentací své činnosti, jeden delegát apeloval na nutnost sjednocení platby za povinnou prohlídku řidičů , byly nové Stanovy a Usnesení sjezdu schváleny.

Závěrečné slovo přednesl znovuzvolený předseda SDČR p. Ing Pospíšil.